تلفن : 02122136064 همراه : 09121103570

آشنایی با محصولات فلزی بورس کالا : شمش، بیلت، بلوم و سلَب

1890 بازدید

این 4 محصول، کالاهای فولادی نیمه ساخته محسوب می‌شوند که برای تبدیل شدن به محصول نهایی بایستی یک یا چند مرحله‌ی دیگر فرآوری شوند. تفاوت این محصولات در ابعاد و شکل سطح مقطع آنهاست.

مدیر سایت 1397/06/01 ادامـه مطلـب

فناوری نورد سرد

1495 بازدید

در نورد سرد، هدف کاهش ضخامت ورق زیرفشار بسیار زیاد است.

مدیر سایت 1397/05/18 ادامـه مطلـب

فناوری نورد گرم 

1668 بازدید

ورق‌های گرم نوردیده به محصولاتی گفته می‌شود که به وسیله نورد تختال (در شرایط گرم) به ضخامت مورد نظر رسیده و به صورت کلاف یا ورقه عرضه می‌شوند.

مدیر سایت 1397/05/18 ادامـه مطلـب

مصارف ورق‌های گرم و سرد فولادی

783 بازدید

بخش نورد که مهم‌ترین و آخرین مرحله در تولید فلزات است.

مدیر سایت 1397/05/18 ادامـه مطلـب

انواع میلگردها بر اساس استاندارد و آنالیز کنونی‌

665 بازدید

انواع میلگردها بر اساس استاندارد و آنالیز کنونی‌

مدیر سایت 1397/04/09 ادامـه مطلـب