تلفن : 02122136064 همراه : 09121103570

جایگاه ایران در میان تولیدکنندگان سنگ آهن دنیا

530 بازدید

سنگ آهن + استرالیا + برزیل  +روسیه + تولید معدنی سنگ آهن+ذخایر سنگ آهن+ تولیدکننده معدنی سنگ آهن

براساس گزارش سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده آمریکا میزان تولید آهن محتوی در دنیا در سال 2017 معادل یک میلیارد و 500 میلیون تن اعلام شد که نسبت به سال 2016 افزایش 3.5 درصدی داشت. همچنین میزان تولید سنگ معدنی آهن در سال 2017 برابر 2 میلیارد و 400 میلیون تن بوده است.

نمودار 1 سهم کشورهای مختلف از تولید سنگ آهن براساس آهن محتوی را نشان می‌دهد و در نمودار 2 میزان سهم کشورهای مختلف دنیا از ذخایر سنگ آهن براساس آهن محتوی آورده شده است. استرالیا با دارا بودن 52 میلیارد ذخیره معدنی سنگ آهن که معادل 23 میلیون آهن محتوی است، در رتبه اول ذخایر معدنی سنگ آهن دنیا قرار دارد. همچنین، همان‌طور که در نمودار 2 مشاهده می‌شود، 28 درصد ذخایر آهن محتوی دنیا به این کشور تعلق دارد. در سال 2017 معادل 545 میلیون تن آهن محتوی توسط استرالیا تولید شد که این رقم معادل 37 درصد تولید جهانی این محصول بود.

 

سنگ آهن + استرالیا + برزیل  +روسیه + تولید معدنی سنگ آهن+ذخایر سنگ آهن+ تولیدکننده معدنی سنگ آهن

 

برزیل دومین تولیدکننده سنگ آهن دنیا در سال 2017 بود که با تولید 280 میلیون تن آهن محتوی و سهم 19 درصدی در رتبه دوم تولیدکنندگان معدنی سنگ آهن قرار گرفت. همچنین این کشور پس از استرالیا و چین در رتبه سوم ذخایر سنگ آهن دنیا قرار گرفت.

چین سومین تولیدکننده معدنی سنگ آهن دنیا در سال 2017 بود که با 2.7 درصد کاهش نسبت به سال 2016 میزان تولید آهن محتوی سنگ این کشور به 210 میلیون رسید. سهم چین از ذخایر آهن محتوی سنگ آهن دنیا معادل 14 درصد گزارش شده است. همان‌طور که در نمودار 2 مشاهده می‌شود، این کشور در رتبه چهارم ذخایر سنگ آهن برحسب آهن محتوی قرار دارد.

همان‌طور که در نمودار 1 مشاهده می‌شود، هند با تولید 8 درصد آهن محتوی سنگ آهن دنیا در رتبه چهارم سنگ آهن دنیا قرار گرفت. همچنین سهم این کشور در ذخایر سنگ آهن دنیا معادل 6 درصد برآورد شده است. برخلاف بسیاری از کشورهای تولیدکننده سنگ آهن که در سال 2017 با کاهش تولید مواجه بودند، هند موفق شد تا میزان تولید سنگ آهن خود را در سال 2017 نسبت به سال قبل 5.3 درصد افزایش داد.

روسیه، آفریقای جنوبی، اوکراین، کانادا، ایالات متحده آمریکا، ایران، سوئد و قزاقستان به‌ترتیب در رده‌های بعدی تولید معدنی سنگ آهن دنیا در سال 2017 قرار داشتند که سهم هریک از این کشورها نیز در نمودار 2 مشاهده می‌شود.

همان‌طور که در نمودار 2 مشاهده می‌شود، حدود 2 درصد ذخایر سنگ آهن دنیا برحسب آهن محتوی متعلق به ایران است و ایران در رتبه نهم ذخایر سنگ آهن دنیا برحسب آهن محتوی قرار دارد؛ اما سهم ایران در تولید معدنی سنگ آهن دنیا در سال 2017 معادل 1.5 درصد بود و در رتبه دهم تولید معدنی این فلز قرار گرفت.

همانطور که در نمودار 2 مشاهده می‌شود روسیه دارای 17 درصد ذخایر سنگ آهن دنیا است، اما سهم این کشور در تولید معدنی آهن محتوی سنگ آهن در سال 2017 تنها 4 درصد بود.

 

 


برچسب ها : سنگ آهن استرالیا برزیل روسیه تولید معدنی سنگ آهن ذخایر سنگ آهن تولیدکننده معدنی سنگ آهن

مدیر سایت 1397/04/31

دیدگاه کاربران

ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه