سیم معمولی 1.5

30,709.45 تومان

pa_size-mm

1.5

pa_case

کلاف

Group_صنایع مفتولی

سیم آرماتور

پیمایش به بالا
× مشاوره با ما