کابل افشان 1*4

0.00 تومان

pa_standard

ISIRI(607)53/ISIRI(607)71C/IEC227

pa_nominal-voltage

300/5007&450/7507

pa_insulation

pvc

pa_carry

بنگاه

pa_unit

متر

Group_کابل مفتولی

کابل افشان

پیمایش به بالا
×