سیم افشان 0.75

0.00 تومان

pa_mm-2

0.75

pa_standard

ISIRI(607)06،02/IEC227

pa_nominal-voltage

300/5007 ، 450/7507

pa_insulation

pvc

pa_carry

بنگاه

pa_unit

متر

Group_کابل مفتولی

سیم افشان

پیمایش به بالا
×