کابل کولری 1*5

0.00 تومان

pa_nominal-voltage

300/4507

pa_insulation

pvc

pa_carry

بنگاه

pa_unit

متر

پیمایش به بالا
×