کابل کیسه ای 0.5*2

0.00 تومان

pa_nominal-voltage

300/300V

pa_insulation

pvc

pa_carry

بنگاه

pa_unit

متر

پیمایش به بالا
×