میلگرد 18 آذر گستر سدید

26,883.00 تومان

pa_analysis

A1

pa_carry

کارخانه

pa_case

شاخه 6 و 12 متری

pa_size

18

pa_types

ساده

pa_unit

کیلوگرم

پیمایش به بالا
×