پشم سنگ دانسیته 80 ضخامت 90

164,800.00 تومان

pa_density

80

pa_length

1.2

pa_width

0.6

pa_thickness-mm

90

pa_unit

یک متر مربع

Group_عایق و پوشش

پشم سنگ تخته ای

پیمایش به بالا
×