پشم سنگ دانسیته 100 ضخامت 75

0.00 تومان

pa_density

100

pa_length

1.2

pa_width

0.6

pa_thickness-mm

75

pa_unit

یک متر مربع

Group_عایق و پوشش

پشم سنگ تخته ای

پیمایش به بالا
×