پشم سنگ دانسیته 100 ضخامت 90

206,000.00 تومان

pa_density

100

pa_length

1.2

pa_width

0.6

pa_thickness-mm

90

pa_unit

یک متر مربع

Group_عایق و پوشش

پشم سنگ تخته ای

پیمایش به بالا
×