پشم سنگ دانسیته 200 ضخامت 60

0.00 تومان

pa_length

1.2

pa_width

0.6

pa_thickness-mm

60

pa_unit

یک متر مربع

Group_عایق و پوشش

پشم سنگ تخته ای

پیمایش به بالا
×