پشم سنگ دانسیته 200 ضخامت 70

0.00 تومان

pa_length

1.2

pa_width

0.6

pa_unit

یک متر مربع

Group_عایق و پوشش

پشم سنگ تخته ای

pa_thickness-mm

70

پیمایش به بالا
×