پشم سنگ دانسیته 120 ضخامت 120

0.00 تومان

pa_density

120

pa_length

1.2

pa_width

0.6

pa_unit

یک متر مربع

Group_عایق و پوشش

پشم سنگ تخته ای

پیمایش به بالا
×