پشم سنگ دانسیته 80 ضخامت 30

83,430.00 تومان

pa_density

80

pa_length

سفارشی

pa_width

1-1.20

pa_unit

یک متر مربع

Group_عایق و پوشش

پشم سنگ پتویی

pa_thickness-mm

30

پیمایش به بالا
×