پشم سنگ دانسیته 80 ضخامت 80

185,400.00 تومان

pa_density

80

pa_length

سفارشی

pa_width

1-1.20

pa_unit

یک متر مربع

Group_عایق و پوشش

پشم سنگ پتویی

پیمایش به بالا
×