پشم سنگ دانسیته 100 ضخامت 80

219,390.00 تومان

pa_density

100

pa_length

سفارشی

pa_width

1-1.20

pa_unit

یک متر مربع

Group_عایق و پوشش

پشم سنگ پتویی

پیمایش به بالا
×