پشم سنگ دانسیته 120 ضخامت 80

238,445.00 تومان

pa_density

120

pa_length

سفارشی

pa_width

1-1.20

pa_unit

یک متر مربع

Group_عایق و پوشش

پشم سنگ پتویی

پیمایش به بالا
×