پشم سنگ دانسیته 130 ضخامت 40

0.00 تومان

pa_density

130

pa_length

سفارشی

pa_width

1-1.20

pa_thickness-mm

40

pa_unit

یک متر مربع

Group_عایق و پوشش

پشم سنگ پتویی

پیمایش به بالا
×