پشم سنگ دانسیته 140 ضخامت 30

144,200.00 تومان

pa_length

سفارشی

pa_width

1-1.20

pa_unit

یک متر مربع

Group_عایق و پوشش

پشم سنگ پتویی

pa_thickness-mm

30

پیمایش به بالا
×