توری مرغی چشمه 3.4 نیمه سنگین

401,700.00 تومان

pa_weight-kg

نیمه سنگین

pa_source-inch

3.4

pa_width

1.2

pa_length

45

pa_case

رول

pa_carry

کارخانه اصفهان

Group_صنایع مفتولی

توری مرغی

پیمایش به بالا
×