توری حصاری مفتول 3 چشمه 4*4

0.00 تومان

pa_wire-mm

3

pa_source-cm

4*4

pa_width

درخواستی

pa_length

درخواستی

pa_case

رول

pa_carry

کارخانه تهران

Group_صنایع مفتولی

توری حصاری

پیمایش به بالا
×