توری حصاری مفتول 2.5 چشمه 5*5

40,685.00 تومان

pa_wire-mm

2.5

pa_source-cm

5*5

pa_width

درخواستی

pa_length

درخواستی

pa_case

رول

pa_carry

کارخانه تهران

Group_صنایع مفتولی

توری حصاری

پیمایش به بالا
×