سیم خاردار حلقوی تبری 60

442,900.00 تومان

pa_types

تبری 60

pa_wire-mm

2.5

pa_length

8

pa_carry

کارخانه

پیمایش به بالا
×