سیم خاردار حلقوی تبری 90

545,900.00 تومان

pa_types

تبری 90

pa_wire-mm

2.5

pa_length

8

pa_carry

کارخانه

پیمایش به بالا
×