لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 26 میلیمتر یاران

34,489.55 تومان

دسته:
pa_thickness-mm

2

pa_length

6

pa_carry

کارخانه تهران

Group_قیمت لوله

لوله صنعتی یاران

pa_weight-branch-kg

7

پیمایش به بالا
×