پروفیل سی پرلین ضخامت 2.5 طول 5 متر 38.26 کیلوگرم

32,317.28 تومان

pa_height

24

pa_thickness-mm

2.5

pa_length

5

pa_carry

کارخانه اصفهان

پیمایش به بالا
×