پروفیل سی پرلین ضخامت 3 طول 7 متر 54.4 کیلوگرم

32,317.28 تومان

pa_height

18

pa_thickness-mm

3

pa_length

7

pa_carry

کارخانه اصفهان

پیمایش به بالا
×