پروفیل سی پرلین ضخامت 3 طول 6 متر 52.28 کیلوگرم

32,317.28 تومان

pa_height

22

pa_thickness-mm

3

pa_length

6

pa_carry

کارخانه اصفهان

پیمایش به بالا
×